Obecní knihovna Moravský Písek
Naposledy aktualizováno: 22.01.2019 15:41:31
                     Akce 2018   
 
Beseda ke 100. výročí republiky. 
 

Na  den 7. listopadu  jsem  naplánovala  přednášku  ke 100. výročí republiky. 

Hosty na  této besedě  byli  pánové  Petr  Gruber a vnuk mutěnického rodáka

generála Šimona Drgáče, pan Lubor Drgáč. Vyprávěl o svém dědečkovi – vězni a legionáři. Mohli jsme si osahat jeho uniformu, vyznamenání a řá­dy.

Pan Petr Gruber nám promítl 5 dílů z cyklu  „Střípky z Moravského  Slovácka“: O Generálu Dráčovi, o generálu Podhájském, o prosincové  stávce v Hodo­níně 

v roce 1920,o osudu dvou mladých válečných letců, poručíka Václava Kosulice a Ericha Grunese, kteří se narodili v Hodoníně a oba zahynuli ve válce.

Přednáška byla pro mě velmi zajímavá a doufám, že ani ostatní návštěvníci nebyli zklamaní.

Myslím, že abychom si dostatečně vážili života jaký žijeme, měli bychom co nejvíce poznávat život našich předků - ať už těch, kteří se zasloužili o vlast, anebo žili jenom obyčejný život.

               
                                      OBRÁZEK : beseda_gruber_51.jpg                

                                                      

 
Návštěva knihovny žáků 6. A a B.
 
15. a 18. května přišli na návštěvu knihovny žáci 6. tříd. Provedla jsem je knihovnou, ukázala jim, jakým způsobem jsou knihy rozděleny a zařazeny, seznámila je s Knihovním řádem. Děti se zajímaly hlavně o tématické knihy, kterých ve školní knihovně moc nemají. Hned druhý den si je přišly některé z nich půjčit. Povídali jsme si také o pověstech a baladách, které momentálně probírají v českém jazyku. Někteří žáci si vyzvedli nové přihlášky, jiným jsem je jenom obnovila. Slíbili jsme si, že se budeme v knihovně setkávat častěji, tak doufám, že nezůstane jenom u slibů.
 
OBRÁZEK : 6_trida.jpg
 
OBRÁZEK : 6_trida_1_.jpg
 
 
Cestovatelská přednáška – Jaká je Amerika?
 
Dne 4. 4. 2018 se uskutečnila již druhá cestovatelská přednáška s manželi Márovými. Tentokrát jsme s nimi procestovali středozápad Ameriky a Havaj. Naše barevné cesty začínají v Los Angeles, přes Orlando pokračujeme v zeleném Yosemite parku s gigantickými, až 2700 let starými sekvojovci.  Projeli jsme Údolím smrti – nejsušší a nejteplejší pouští, navštívili noční Las Vegas, prohlédli si přehradu na řece Colorado – Hoover Dam, která je označována jako jeden ze sedmi divů technické civilizace. Žasli jsme nad  oranžovou barvou jehel Bryse canyonu, oblouků a bran Arches, indiánského údolí Monument Vally, nahlédli jsme do hlubin duhových  skal Grand Canyonu. Také žlutý Yellowston se svými sirnatými jezírky a kaskádami, horkými prameny, dýmajícími zřídly a gejzíry je nezapomenutelný. Projeli jsme se strmými ulicemi San Franciska, přes most Golden Gate Bridge jsme zamířili na ostrov Alcatraz, známý svou věznicí, ze které se nepodařilo uprchnout žádnému z vězňů. Nakonec jsme procestovali Havajské ostrovy, navštívili jejich pláže a sopky, ochutnali havajské speciality, dostali se do víru tanečníků hula, hula. 
Myslím, že přednáška splnila naše očekávání a že někteří z návštěvníků besedy už začali šetřit, aby všechnu tu krásu mohli vidět na vlastní oči.
 
                                         OBRÁZEK : dsc_0009.jpg
 
 
Třetí třída a děti z družiny
 
Dnes, 27. 3. 2018, jsem měla v knihovně hned dvě návštěvy. Nejdříve žáci třetí třídy, se kterými jsme si vyprávěli o Miloši Kratochvílovi. Pak jsme si recitovali básně z jeho knihy Létací koště. Poté si děti udělali malý testík a jako odměnu dostaly lízátka a pohlednici, kterou mohou použít jako záložku do knihy. Těm, kteří měly vyplněný registrační lístek, jsem vystavila průkazku, takže si mohli i vypůjčit knihu. Moc děkuji paní učitelce Španielové, která tak své žáčky vede k tomu, aby je čtení bavilo.
Odpoledne přišly děti z družiny. Protože některé z nich zde byly  poprvé, poučila jsem je, jak mají s knihami zacházet a seznámila je s knihovnou a knihovním řádem. Pak jsme si četli z knihy „Proč má zebra pruhy?“ a také pro tyto děti jsem připravila ze získaných informací test. Starší děti s jeho vyplněním pomohly těm nejmenším. Jako odměnu také všichni dostaly sladkost a záložku. Pak si mohly prohlédnout knihy, které je zajímaly. Některé z dětí si pak přišly odpoledne s rodiči založit čtenářský průkaz, aby si mohly vyhlédnutou knihu vypůjčit.
 OBRÁZEK : navsteva_knihovny.jpg
                                                    
OBRÁZEK : dscn1156.jpg
 
                                                             
 
Noc s Andersenem
 
Dne 23.3. 2018 se uskutečnila „Noc s Andersenem“. Děti byly velmi natěšené
a myslím, že se jejich očekávání splnilo. Byly rozděleny na nižší a vyšší stupeň. Měly určených několik stanovišť, jedním z nich byla knihovna. Menší děti měly za úkol rozluštit dopis, který psali pejsek a kočička slečnám. Byla jsem překvapena, jak i prvňáčci si se čtením poradili. Starší z nich hledaly knihy Jaroslava Foglara. Kluci je tak dobře schovali, že kolikrát ani sami nevěděli, kde je hledat, takže jsme se i nasmáli. Poslední skupinka dětí odcházela z knihovny po deváté hodině, zatímco ti nejmenší už se ukládali ve škole ke spánku. Děti toho asi moc nenaspaly, ale snad to dohnaly přes víkend. Akce se zúčastnilo 145 dětí a myslím, že mají jeden hezký zážitek navíc. Snad je i knihy přilákají a budeme se v knihovně potkávat častěji.
 
                                                                           OBRÁZEK : dsc_0169.jpg
 
                                                                               OBRÁZEK : noc_s_a.jpg                       
                                   
Návštěva žaček 8. třídy ZŠ
 
Včera, 13. března, přišla do knihovny děvčata z 8. třídy s paní učitelkou
Lenertovou a Číhalíkovou, abychom se domluvily na programu "Noci 
s Andersenem". Při té příležitosti jsem je provedla knihovnou, seznámila 
s uložením knih a knihovním řádem, pozvala je na akci, která se bude  konat
4.4. s manželi Márovými. Také jsem jim ukázala Kroniky, Pamětní knihy 
a alba. Zajímaly se o staré fotografie, hledaly zápisy   třeba o svém narození, či o svatbě svých rodičů. S paní učitelkou Lenertovou jsem se domluvila, že na podobnou návštěvu přivede i chlapce z 8. třídy.
Doufám, že i ostatní třídy budou reagovat na moji výzvu a budou také knihovnu navštěvovat v rámci nějakých besed.
 
 
 
Beseda na téma Krvavé jahody 
 

O Vánocích se mně dostala do rukou kniha Jiřího S. Kupky „Krvavé jahody“ s podtitulem „Příběh ženy, která přežila gulag.“ Při čtení této knihy mně běhal mráz po zádech, ale přesto ji nešlo prakticky odložit. Když jsem zjistila, že představitelka tohoto silného a poutavého vyprávění, paní Věra Sosnarová, ještě přednáší na besedách, hned jsem na ni začala shánět kontakt. Beseda s paní Věrou se uskutečnila 27. února. Doprovázel ji pan Jiří Brauner z brněnského Kartuziánského nakladatelství. Osmdesáti sedmiletá paní Sosnarová nám více jak dvě hodiny vyprávěla o svém těžkém životě, o  ukradeném mládí, o devatenácti letech prožitých v sovětském gulagu, o tichých obětech komunistické zvůle, o svém návratu do vlasti. Poznala jsem ji jako prostou, velmi skromnou a laskavou ženu se srdcem na dlani. Podle reakcí návštěvníků besedy myslím, že vzbudila obdiv a úctu všech. Proto jsme, po dohodě s paní starostkou, navýšily dohodnutou odměnu za její přednášku o 1500,– Kč. Po skončení besedy jsme si od pana Braunera knihu Krvavé jahody, kterou vydal jako  její čtvrté vydání, zakoupili a paní Sosnarová nám ji podepsala. Na cestu jsem našim hostům přibalila koláčky a obložené chlebíčky, které nestihli sníst před začátkem besedy. Myslím, že se večer s paní Věrou Sosnarovou vydařil, jenom škoda, že z asi šedesáti návštěvníků bylo píseckých občanů sotva polovina. Ostatní návštěvníci byli ze širokého okolí, jedni manželé přijeli dokonce až ze Šumperka. Na závěr bych ještě chtěla připomenout odkaz paní Věry: „Važme si života, který žijeme a nezapomeňme na hrůzy stalinského teroru“. Ústy paní Věry Sosnarové prosím „děti naše, vnuci, také Vy, čtěte tuto knihu a chápejte její poselství: Nikdy se nevzdávat a neztrácet víru, lásku a naději. Kromě křivd, zrad a násilí dějí se na světě stále i zázraky“.

 OBRÁZEK : dsc_0331.jpg
 
 
 
 
Klub čtenářů
 
 
Na den 23. ledna jsem pozvala čtenáře, ale i ostatní občany do 1. Klubu čtenářů. Přesto, že jsem pro uskutečnění akce udělala maximum, přišly jenom dvě maminky s dětmi. Docela mě to zklamalo, protože skoro všichni oslovení čtenáři reagovali na tuto akci kladně. Kromě ústního pozvání návštěvníků knihovny, byly vyvěšeny letáčky, akce byla vyhlášena místním rozhlasem, zveřejněna na facebookových i webových stránkách knihovny. 
Nechci to ale vzdát hned na první pokus, zkusíme to v únoru znovu a uvidíme,
jestli zájem o tuto akci vzroste.
 
 
 
                         Akce 2017
 
Třeťáci v knihovně

 

Dne 21. 11. 2017 přivedla paní učitelka Španielová své žáčky do knihovny. Povídali jsme si o Boženě Němcové a pak jsme si přečetli její pohádku „O labuti“. Byla jsem překvapena, jak jsou děti šikovné a jak jim čtení jde. Dostaly záložku do knihy a paní učitelka jim rozdala přihlášky k zaregistrování v knihovně. Dětem, které si je přinesou vypsané a podepsané od rodičů, vystavím průkazku, se kterou si pak budou moci knihy půjčovat.

 

OBRÁZEK : dsc_0985.jpg

OBRÁZEK : dsc_0981.jpg

 

 

 

Cestovatelská přednáška

 

 

Dne 6. prosince 2017 se uskutečnila beseda s manželi Alenou a Jirkou Márovými, kteří se svým těžce handicapovaným synem procestovali na invalidním vozíku všechny světadíly. Ze svých expedicí vydali devět knih a natočili filmy, které odvysílala Česká televize. S námi se přišli podělit o své zážitky z Japonska. Škoda, že se besedy zúčastnilo tak málo posluchačů. Povídání Márových bylo velice zajímavé, chvílemi dojemné, často úsměvné. Po skončení přednášky bylo možno si knihy, či kazety, s věnováním pana Máry koupit. Pro knihovnu byly zakoupeny dvě z nich: „Jaká je Amerika“ a „Střípky z Evropy“. Některé jejich knížky byly zapůjčeny výměnným fondem, takže i ti z Vás, kteří jste se besedy nemohli zúčastnit, máte možnost se s jejich cestami seznámit. Už teď se těším na poutavé vyprávění Márových, tentokrát z cest napříč Amerikou, které si budeme moci poslechnout v příštím roce.

 

 

Těším se, že si besedu nenecháte ujít ani Vy.

 

 

 OBRÁZEK : stazeny_soubor__2_.jpg

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proces zabral 0.0091 sekund času a 0.75MB paměti.