Obecní knihovna Moravský Písek
Naposledy aktualizováno: 27.09.2017 13:59:21


OBRÁZEK : dscn2793.jpgOBRÁZEK : dscn2795.jpgŽítkovské čarování se spisovatelem Jiřím Jilíkem, které proběhlo 2. 5. 2017 na Obecním úřadě v Moravském Písku, bylo přímo kouzelné. Plný sál doslova hltal každé slovo autorova poutavého vyprávění o kraji a obyvatelích Žítkové a hlavně o tajemných ženách "bohyních", které léčily nemocné pomocí bylin, čar a kouzel. Vyprávění umocnil promítaný film přímo z Žítkové. Na závěr proběhla autogramiáda knihy Žítkovské čarování.


OBRÁZEK : plakat_jj.jpg


 

Noc s Andersenem v Obecní knihovně se konala 30. 3. 2017.

OBRÁZEK : noc_s_andersenem._.jpg


OBRÁZEK : noc_s_andersenem.jpg


OBRÁZEK : noc_s_andersenem._._.jpg


 

OBRÁZEK : 8._.ukonceni_lit_._soouteze_.jpg

Ukončení literární soutěže „Jižní Morava čte."

Své práce odevzdalo 23 dětí, které byly paní knihovnicí Miluší Němcovou odměny za velkou snahu čokoládou a památeční plackou s logem soutěže.
Diplomy a dárky za první tři místa ve dvou kategoriích předala paní starostka Hana Habartová.
V I. kategorii zvítězily tyto dívky:
1. místo - Zuzana Ježová - 4. třída
2. místo – Kamila Štěpaníková- 4. třída
3. místo – Anežka Mikesková – 4. třída

V II. kategorii zvítězily tyto dívky:
1. místo - Hana Domanská – 8. třída
2. místo – Eliška Mikesková – 8. třída
3. místo – Daniela Ráczová – 7. třída

Práce všech zúčastněných dětí budou vystaveny k nahlédnutí v Obecní knihovně.
Vítězné práce dívky přečetly na setkání klubu seniorů v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Byly odměněny velkým potleskem a uznáním za svá první literární dílka.


OBRÁZEK : 8.ukonceni_lit_souteze_.jpg

Besedy s autory knih pro děti a mládež.

Knihovna ve spolupráci se základní školou a za podpory Obecního úřadu zorganizovala literární besedy s autory převážně dětských knih a komiksů p. Smolíkovou a p. Procházkou.
Tyto besedy probíhaly 14. 11. 2016 celý den v prostorách základní školy a zúčastnilo se jich 190 žáků. Byly nejen zpestřením školní výuky, ale i možností, zábavnou formou nahlédnout do dějin naší vlasti a poučením z každodenního života.
Knihy si děti mohly zakoupit nebo si je mohou půjčit v naší Obecní knihovně.

OBRÁZEK : beseda_s_p._prochazkou_.jpg


OBRÁZEK : 6._.besedy_s_autory_knih_.jpg


OBRÁZEK : dscn1520.jpg

 

 

Vyhlášení literární soutěže

 

Naše obecní knihovna se zapojila do literární soutěže pro děti a mládež vyhlášené Městskou knihovnou Břeclav a Moravskou zemskou knihovnou v Brně na téma: „Mýty a legendy mého kraje“.

Do literární soutěže se přihlásilo 23 žáků naší základní školy. Tato soutěž má děti vést k vlastní literární tvorbě, podpořit jejich fantazii a přimět mládež ke čtení knih a probudit v nich zájem o historii rodného kraje.

Paní knihovnice Němcová žákům předčítala z knihy Slovácké pověsti od autora Jiřího Žardeckého, přímo pověst z Moravského Písku „ O pokladu bílého koně“, aby děti získaly inspiraci pro svou tvorbu. Všem zúčastněným přejeme hodně představivosti a nápadů k psaní své literární prvotiny.

 

 

 

 

 

OBRÁZEK : dscn0766-obrazek.jpg

 

Prvňáčci v knihovně.

Děti z první třídy navštívily s paní učitelkou Španielovou naši obecní knihovnu a seznámily se jak šetrně zacházet s knihou, aby se nepoškodila, s výpůjčním řádem a řada z nich se rovnou zaregistovala a od té doby naši malí čtenáři pravidelně knihovnu navštěvují a půjčují si hezké pohádkové knížky i encyklopedie pro ně určené.

 

 

 

 

 

Verše psané na rukávce 

Dne 10.4.2016 pořádala Obecní knihovna spolu s Obecním úřadem komponovaný pořad Pavla Petržely z Vracova, věnovaný zpěvníku  jeho autorských písní a básní.  V pořadu vystoupil Písečánek, Ženský sbor z Vracova, Pavel Petržela s manželkou Annou, cimbálová muzika Marýnka z Vracova.

 

Pořad měl vysokou uměleckou úroveň a byl zaslouženě odměněn velkým potleskem obecenstva.

 

OBRÁZEK : dscn0182.jpg

 

 

OBRÁZEK : dscn0176.jpg

 

 

 
Proces zabral 0.0182 sekund času a 0.59MB paměti.