Obecní knihovna Moravský Písek
Naposledy aktualizováno: 20.03.2018 16:25:32
Návštěva žaček 8. třídy ZŠ
 
Včera, 13. března, přišla do knihovny děvčata z 8. třídy s paní učitelkou
Lenertovou a Číhalíkovou, abychom se domluvily na programu "Noci
s Andersenem". Při té příležitosti jsem je provedla knihovnou, seznámila
s uložením knih a knihovním řádem, pozvala je na akci, která se bude  konat
4.4. s manželi Márovými. Také jsem jim ukázala Kroniky, Pamětní knihy
a alba. Zajímaly se o staré fotografie, hledaly zápisy   třeba o svém narození, či o svatbě svých rodičů. S paní učitelkou Lenertovou jsem se domluvila, že na podobnou návštěvu přivede i chlapce z 8. třídy.
Doufám, že i ostatní třídy budou reagovat na moji výzvu a budou také knihovnu navštěvovat v rámci nějakých besed.
 
 
 
Beseda na téma Krvavé jahody 
 

O Vánocích se mně dostala do rukou kniha Jiřího S. Kupky „Krvavé jahody“ s podtitulem „Příběh ženy, která přežila gulag.“ Při čtení této knihy mně běhal mráz po zádech, ale přesto ji nešlo prakticky odložit. Když jsem zjistila, že představitelka tohoto silného a poutavého vyprávění, paní Věra Sosnarová, ještě přednáší na besedách, hned jsem na ni začala shánět kontakt. Beseda s paní Věrou se uskutečnila 27. února. Doprovázel ji pan Jiří Brauner z brněnského Kartuziánského nakladatelství. Osmdesáti sedmiletá paní Sosnarová nám více jak dvě hodiny vyprávěla o svém těžkém životě, o  ukradeném mládí, o devatenácti letech prožitých v sovětském gulagu, o tichých obětech komunistické zvůle, o svém návratu do vlasti. Poznala jsem ji jako prostou, velmi skromnou a laskavou ženu se srdcem na dlani. Podle reakcí návštěvníků besedy myslím, že vzbudila obdiv a úctu všech. Proto jsme, po dohodě s paní starostkou, navýšily dohodnutou odměnu za její přednášku o 1500,- Kč. Po skončení besedy jsme si od pana Braunera knihu Krvavé jahody, kterou vydal jako  její čtvrté vydání, zakoupili a paní Sosnarová nám ji podepsala. Na cestu jsem našim hostům přibalila koláčky a obložené chlebíčky, které nestihli sníst před začátkem besedy. Myslím, že se večer s paní Věrou Sosnarovou vydařil, jenom škoda, že z asi šedesáti návštěvníků bylo píseckých občanů sotva polovina. Ostatní návštěvníci byli ze širokého okolí, jedni manželé přijeli dokonce až ze Šumperka. Na závěr bych ještě chtěla připomenout odkaz paní Věry: „Važme si života, který žijeme a nezapomeňme na hrůzy stalinského teroru“. Ústy paní Věry Sosnarové prosím „děti naše, vnuci, také Vy, čtěte tuto knihu a chápejte její poselství: Nikdy se nevzdávat a neztrácet víru, lásku a naději. Kromě křivd, zrad a násilí dějí se na světě stále i zázraky“.

 OBRÁZEK : dsc_0331.jpg
 
 
 
 
Klub čtenářů
 
 
Na den 23. ledna jsem pozvala čtenáře, ale i ostatní občany do 1. Klubu čtenářů. Přesto, že jsem pro uskutečnění akce udělala maximum, přišly jenom dvě maminky s dětmi. Docela mě to zklamalo, protože skoro všichni oslovení čtenáři reagovali na tuto akci kladně. Kromě ústního pozvání návštěvníků knihovny, byly vyvěšeny letáčky, akce byla vyhlášena místním rozhlasem, zveřejněna na facebookových i webových stránkách knihovny. 
Nechci to ale vzdát hned na první pokus, zkusíme to v únoru znovu a uvidíme,
jestli zájem o tuto akci vzroste.
 
 
 
Třeťáci v knihovně

 

Dne 21. 11. 2017 přivedla paní učitelka Španielová své žáčky do knihovny. Povídali jsme si o Boženě Němcové a pak jsme si přečetli její pohádku "O labuti". Byla jsem překvapena, jak jsou děti šikovné a jak jim čtení jde. Dostaly záložku do knihy a paní učitelka jim rozdala přihlášky k zaregistrování v knihovně. Dětem, které si je přinesou vypsané a podepsané od rodičů, vystavím průkazku, se kterou si pak budou moci knihy půjčovat.

 

OBRÁZEK : dsc_0985.jpg

OBRÁZEK : dsc_0981.jpg

 

 

 

Cestovatelská přednáška

 

 

Dne 6. prosince 2017 se uskutečnila beseda s manželi Alenou a Jirkou Márovými, kteří se svým těžce handicapovaným synem procestovali na invalidním vozíku všechny světadíly. Ze svých expedicí vydali devět knih a natočili filmy, které odvysílala Česká televize. S námi se přišli podělit o své zážitky z Japonska. Škoda, že se besedy zúčastnilo tak málo posluchačů. Povídání Márových bylo velice zajímavé, chvílemi dojemné, často úsměvné. Po skončení přednášky bylo možno si knihy, či kazety, s věnováním pana Máry koupit. Pro knihovnu byly zakoupeny dvě z nich: "Jaká je Amerika" a "Střípky z Evropy". Některé jejich knížky byly zapůjčeny výměnným fondem, takže i ti z Vás, kteří jste se besedy nemohli zúčastnit, máte možnost se s jejich cestami seznámit. Už teď se těším na poutavé vyprávění Márových, tentokrát z cest napříč Amerikou, které si budeme moci poslechnout v příštím roce.

 

 

Těším se, že si besedu nenecháte ujít ani Vy.

 

 

 OBRÁZEK : stazeny_soubor__2_.jpg

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proces zabral 0.0188 sekund času a 0.59MB paměti.